ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η πολιτεία παρέχει μία σειρά διοικητικών οικονομικών και άλλων υπηρεσιών και διευκολύνσεων στους φοιτητές για την κατά το δυνατόν πιο άνετη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται κυρίως η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών, άτοκων εκπαιδευτικών δανείων, φοιτητικό στεγαστικό επίδοµα(σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση στους προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καταβάλλεται φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου), η παροχή σίτισης και στέγασης (για φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, το δελτίο μειωμένου κομίστρου στα διάφορα μεταφορικά μέσα κ.τ.λ.

Στις οικονομικές διευκολύνσεις περιλαμβάνεται επίσης η παροχή δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων σε όλους τους φοιτητές, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, ενώ οι διοικητικές διευκολύνσεις αφορούν κυρίως την αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών .